Kinofilmové fotoaparáty - Typ filmu - Kinofilm 135